Pro rodiče a děti s handicapem

Certifikace od mezinárodní asociace IAIM www.iaim.net  mne opravňuje poskytovat výuku v oblasti kojeneckých masáží u dětí s handicapem až do jejich věku 7let. Jedná se o individuální dohodu jak a kde bude výuka probíhat. 

Jsem připravena docházet jak do domácností tak i do nemocnic, nebo jiných zařízení.

Vycházím ze skutečnosti, že tuto tisíci lety ověřenou metodu prováděly a provádí matky např. v Indii tak, že sedí na prašné zemi a své dítě mají položené na svých nohách a pečujícím dotykem  dítěti poskytují ujištění, že jde zde na správném místě, že je respektováno a milováno, že se radují z jeho přítomnosti a naplní mu jeho základní potřebu - pečující dotyk.

Nebudu zde vyjmenovávat možné handicapy dětí do podrobností. Uvedu oblasti, které jsou pro rodiče a dítě náročné a mohou je poznamenat /handicapovat. V těchto situacích se kojenecká  masáž stává významným pomocníkem:

  • předčasný porod
  • fyzické nebo mentální postižení
  • častý pobyt v nemocnici
  • dítě často nemocné v domácí péči
  • dítě přijaté do pěstounské péče
  • dítě v azylovém domově
  • dítě v děstkém domově
  • dítě z dětského domova v nové rodině

Bylo zaznamenáno mnoho příběhů a  studie ukazují, že u dětí, které mají handicap, jsou výsledky masáží prokazatelné i právě proto, že leckdy mají  taková omezení, že každý, byť drobný posun a zlepšení,  je viditelné a je vnímáno velice citlivě jak rodiči, tak samotným dítětem. Právě tato skutečnost a touha pomoci rodičům, pěstounům.... a hlavně dětem, které zdolávají  překážky  hned po svém narození, mne vede k tomu, že k nim přistupuji s velikou pokorou a vírou, že tato metoda má smysl a dá se aplikovat vždy a všude, jen s důrazným ohledem na konkrétní potřeby dítěte a rodiče.

Budu ráda, když najdete chuť mne kontaktovat a dohodneme vše potřebné.

Děkuji.

Jana Trantová, kojeneckemasaze@volny.cz